Voldria fer un parell de reflexions sobre les escoles institut, sobre aquelles escoles que un cop acabada la primària ofereixen als alumnes la possibilitat de cursar-hi la secundària obligatòria.

Etiquetat com: 

Hi ha pares que busquen escola per proximitat, d’altres que són capaços de canviar-se de domicili per poder portar el seu fill a una escola concreta. També n’hi ha que cerquen escoles privades, d’altres escoles on tota l’escolaritat es faci amb un idioma estranger. Hi ha pares que creuen que l’escola que els hi toca és per algun motiu, d’altres que mouran cel i terra per aconseguir l’escola que volen. Pares que busquen escoles ben petites, i d’altres que en busquen de grans.

Etiquetat com: