Blog

Oda als instituts-escola

Voldria fer un parell de reflexions sobre les escoles institut, sobre aquelles escoles que un cop acabada la primària ofereixen als alumnes la possibilitat de cursar-hi la secundària obligatòria.

De fet res de nou, enllacen amb els instituts-escola republicans de fa ja una vuitantenta llarga d'anys. Amb la implantació de l'ESO el...

Escollir escola

Hi ha pares que busquen escola per proximitat, d’altres que són capaços de canviar-se de domicili per poder portar el seu fill a una escola concreta. També n’hi ha que cerquen escoles privades, d’altres escoles on tota l’escolaritat es faci amb un idioma estranger. Hi ha pares que creuen que l’escola que els hi toca és per algun motiu, d’...