Política de Privacitat

Informació sobre Protecció de Dades.


1. Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament
Empresa: BUSCAESCOLA
Direcció: SANTA VICTÒRIA, 1 - (08395) SANT POL DE MAR
Contacte: INFO@BUSCAESCOLA.CAT

2. Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l'informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a BUSCAESCOLA tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

 • Prestar-los un servei

3. Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d'un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

4. Legitimació

La base legal per al tractament de les seves dades rau per:

 • Consentiment inequívoc

5. Destinataris

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

 • No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal

6. Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si a BUSCAESCOLA estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà exercir el dret d'oposició al tractament de les seves dades. BUSCAESCOLA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Si volen fer ús de qualsevol dels seus drets poden realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobaran a continuació:

 • Per exercir el seu dret d'Accés feu clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Rectificació feu clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Supressió (Oblit) feu clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament feu clic aquí
 • Per exercir el seu dret d'Oposició feu clic aquí
 • Per exercir el seu dret d'Portabilitat feu clic aquí

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: SANTA VICTÒRIA, 1 - (08395) SANT POL DE MAR adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordin facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la seva sol·licitud.

Finalment, els informem que poden dirigir-se davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.


Avís legal

1. Objecte i acceptació

El present avís legal regula l'ús del nostre lloc web, del qual és titular BUSCAESCOLA. La navegació pel lloc web de BUSCAESCOLA atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. Vostè s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. Vostè respondrà davant BUSCAESCOLA o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-li com a conseqüència de l’ incompliment d'aquesta obligació.

2. Identificació i comunicacions

BUSCAESCOLA, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informa que:

 • La seva denominació social és: BUSCAESCOLA
 • El seu CIF és: 43634136P
 • El seu domicili social és: SANTA VICTÒRIA, 1 - (08395) SANT POL DE MAR

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte especificats en la política de privacitat.

Totes les notificacions i comunicacions que realitzi amb BUSCAESCOLA es consideraran eficaços, a tots els efectes, sempre que es realitzin pels mitjans especificats anteriorment.

3. Condicions d'accés i utilització

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure, no obstant això, BUSCAESCOLA condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web al previ ompliment del corresponent formulari.

Vostè garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a BUSCAESCOLA i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

Vostè es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de BUSCAESCOLA i a no emprar-los per, entre d'altres:

 • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei i a l'ordre públic.
 • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de BUSCAESCOLA o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals BUSCAESCOLA  presta els seus serveis.
 • Intentar accedir dades d'altres persones o a àrees restringides dels sistemes informàtics de BUSCAESCOLA o de tercers i extreure’n informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de BUSCAESCOLA o de tercers.
 • Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 • Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitat de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra i la propietat pertany a BUSCAESCOLA, sense que es puguin entendre com cedits cap dels drets d'explotació sobre els mateixos, més enllà de l’ estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, vostè que accedeix a aquest lloc web, pot visualitzar els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de BUSCAESCOLA, sense que pugui entendre que l'ús o accés al mateix li atribueixi cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre BUSCAESCOLA i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de BUSCAESCOLA dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a BUSCAESCOLA. En tot cas, l’ hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici del nostre lloc web, així mateix haurà d'abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre BUSCAESCOLA, o incloure continguts il·lícits, contraris a les bons costums i l'ordre públic.

BUSCAESCOLA no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

4. Exclusió de garanties i de responsabilitat

BUSCAESCOLA exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 • La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
 • La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 • L’ incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d'exemple, BUSCAESCOLA no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, BUSCAESCOLA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. BUSCAESCOLA no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. BUSCAESCOLA no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

5. Procediment en cas de realització d'activitats de caràcter il·lícit

En el cas que vostè o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de posar-se en contacte amb BUSCAESCOLA identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de BUSCAESCOLA, serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals més propers a la seu de (Espanya).

6. Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.


Política de Cookies

Informació general de les cookies

La confiança de l'usuari és important per a nosaltres, i per tant, en BUSCAESCOLA ens preocupa protegir la seva privacitat. Un aspecte important d'això és proporcionar-li tota la informació possible sobre com fem servir les dades de caràcter personal, fins i tot com utilitzem la botiga local de dades i tecnologia similar

L'emmagatzematge local de dades implica emmagatzemar diferents tipus de dades localment en el seu dispositiu a través del seu navegador web. Les dades emmagatzemades localment poden, per exemple, contenir la configuració de l'usuari, informació sobre com navega pel nostre lloc web, quin navegador web utilitza, quins anuncis s'han mostrat, i el comportament similar en llocs web amb els que col·laborem. Les dades emmagatzemades localment poden ser utilitzats per personalitzar el contingut i les funcions en els nostres serveis de manera que les seves visites siguin més còmodes i tinguin més sentit.

Un mètode d'emmagatzematge local de dades són les cookies. Les cookies són petits arxius de text que s'emmagatzemen en el seu dispositiu (PC, telèfon mòbil o tauleta) que ens permeten reconèixer el seu navegador web. Les cookies contenen informació principalment sobre el seu navegador web i sobre qualsevol activitat que s'ha produït en ell. Ens ajuden a garantir la seguretat i el funcionament òptim del nostre lloc web, un cop surt de la nostra web aquestes són eliminades (cookies de seguretat i cookies de sessió) i recullen informació sobre els productes que els interessen a les nostres visites d'internet i sobre com naveguen a través del nostre lloc web perquè les nostres ofertes en línia siguin més atractives per als usuaris (cookies de seguiment).

Informació complementària de les cookies

Utilitzem l'emmagatzematge local de dades per a una sèrie de finalitats, com ara: permetre'ns realitzar els nostres serveis; aportar-vos contingut pertinent, personalitzat quan visiteu els nostres llocs web; mesurar i analitzar el trànsit al nostre lloc web; millorar els nostres serveis; i dirigir publicitat específica. A continuació, s'ofereixen més detalls sobre aquests temes:

 • Per a la nostra publicitat

Utilitzem l'emmagatzematge local de dades en relació amb les activitats publicitàries. Això ens permet saber si i amb freqüència l'usuari ha vist un anunci o determinat tipus d'anunci, i quant de temps fa que el va veure.

També fem servir l'emmagatzematge local de dades per construir segments i grups objectiu amb finalitat de màrqueting i per dirigir anuncis específics.

 • Per analitzar i millorar els nostres serveis

Utilitzem diverses eines de mesura que ens proporcionen estadístiques i anàlisis relatives als nostres serveis. Aquestes eines ens permeten reconèixer el navegador web al llarg del temps i esbrinar si l'usuari ha visitat el lloc web anteriorment i si és així amb quina freqüència. Aquestes eines ens ofereixen la possibilitat d'aconseguir una visió general de quants usuaris únics tenim i com utilitzen els nostres serveis.

Així mateix, utilitzem la informació que hem recollit i analitzat per desenvolupar i millorar els nostres serveis; per exemple, esbrinant quins serveis generen molt de trànsit o veient si un servei està funcionant de manera òptima.

 • Per lliurar i adaptar els serveis al seu ús

Es requereix i cal l'emmagatzematge local de dades per tal de permetre utilitzar els nostres serveis, com ara informació sobre la seva configuració, que ens diu com han de presentar-se els serveis al navegador web.

També fem servir l'emmagatzematge local de dades per adaptar els nostres serveis al seu ús el millor possible.

Gestió de les cookies

Pot desactivar les cookies o configurar el seu navegador perquè l'avisi quan li envien una cookie.

La configuració en el seu navegador web normalment mostra una llista de totes les cookies que han estat emmagatzemades per proporcionar-li una visió general i, si ho desitja, per eliminar les cookies no desitjades. Normalment, pot indicar que accepta l'emmagatzematge de cookies dels llocs web que visiti o de tercers afiliats a aquests llocs web. També pot escollir ser notificat cada vegada que s'emmagatzema una nova galeta. Se li proporciona a continuació orientació sobre com fer això en diferents navegadors web. El seu navegador web emmagatzema normalment cookies en una carpeta específica en el seu disc dur, de manera que pugui examinar també el contingut amb més detall.

No obstant això, les cookies que són presents en el lloc web canvien molt sovint, i no totes les cookies són igual d'importants. Per tant, si BUSCAESCOLA canvia l'ús de les cookies de seguiment, se li notificarà amb un missatge.

Així mateix, hi ha disponibles serveis que han estat desenvolupats especialment per a proporcionar als usuaris una llista actualitzada de cookies i altres mecanismes de seguiment.

Recordin que si les desactiva, és possible que no pugui gaudir de totes les funcionalitats del nostre lloc web

A continuació, se li presenta un resum de com les dades emmagatzemades localment poden ser gestionades en diferents navegadors web. Recordin que aquest procés pot canviar i que les descripcions donades aquí poden no estar actualitzades.

 

Gestió de cookies a Google Chrome

 • Com eliminar cookies:
 1. Aneu a Configuració al menú del seu navegador.
 2. Feu clic a Mostra configuració avançada.
 3. Feu clic a Elimina les dades de navegació.
 4. Seleccioneu el període de temps per al que vol suprimir la informació en el menú a la part superior. Si voleu suprimir totes les cookies al navegador, feu clic des de l’inici.
 5. Marqueu Cookies i altres dades de llocs i complements.
 6. Feu clic a Neteja dades de navegació.
 7. Tanqueu la finestra.

    

 • Com evitar que les cookies s'emmagatzemin al navegador web:
 1. Aneu a Configuració al menú del navegador.
 2. Feu clic a Mostra configuració avançada i després feu clic a Configuració de contingut.
 3. A Cookies, seleccioneu l’ opció preferida. Si voleu evitar que totes les cookies s'emmagatzemin, feu clic a No permetre que es guardin dades dels llocs.
 4. Feu clic a Fet.
 5. Tanqueu la finestra.

Gestió de cookies al Safari

 • Com eliminar cookies:
 1. Anar a Preferències al menú del seu navegador.
 2. Feu clic a la pestanya Privadesa.
 3. Feu clic a Elimina totes les dades dels llocs web i després feu clic a Suprimeix per eliminar totes les cookies.
 4. Tanqueu la finestra.

    

 • Com evitar que les cookies s'emmagatzemin al seu navegador web:
 1. Anar a Preferències al menú del navegador
 2. Feu clic a la pestanya Privadesa.
 3. A Cookies i dades de llocs web seleccioneu l’opció preferida. Si voleu evitar que totes les cookies s'emmagatzemin, feu clic a Bloca sempre.
 4. Tanqueu la finestra.

Gestió de cookies de Mozilla Firefox

 • Com eliminar cookies:
 1. Anar a Opcions al menú del seu navegador.
 2. Feu clic a la pestanya Privadesa.
 3. Feu clic a Mostra les cookies.
 4. Seleccioneu les cookies que voleu eliminar i feu clic a Suprimeix seleccionades. Feu clic a Elimina-ho tot si voleu suprimir totes les cookies del navegador web.
 5. Tanqueu la finestra. Qualsevol canvi que hagiu fet es guardarà automàticament.

    

 • Com evitar que les cookies s'emmagatzemin al navegador web:
 1. Anar a Configuració al menú del navegador.
 2. Seleccioneu la pestanya Privadesa.
 3. En Històric, feu clic a Utilitza una configuració personalitzada per l'historial.
 4. Seleccioneu les opcions preferides a Permet cookies de llocs web. Si voleu evitar que totes les cookies s'emmagatzemin, desactiveu la casella Accepta cookies de llocs web.
 5. Tanqueu la finestra. Qualsevol canvi que hagiu fet es guardarà automàticament.

Gestió de cookies a Internet Explorer

 • Com eliminar cookies:
 1. Anar a Eines (icona de l'engranatge) al menú del navegador.
 2. Feu clic a Propietats d'Internet.
 3. A la pestanya General - Historial de navegació, feu clic a Suprimeix.
 4. Assegureu-vos de marcar l'opció cookies i dades de llocs web.
 5. Feu clic a Elimina.
 6. Feu clic a D'acord.

    

 • Com evitar que les cookies s'emmagatzemin al seu navegador web:
 1. Anar a Eines (icona de l'engranatge) al menú del navegador.
 2. Feu clic a Opcions d'Internet i després feu clic a la pestanya Privadesa.
 3. Moveu el botó de desplaçament al nivell desitjat. Si voleu evitar que totes les cookies s'emmagatzemin, seleccioneu el nivell Bloqueja totes les cookies.
 4. Feu clic a D'acord.

Gestió de cookies a l’ Opera

 • Com eliminar cookies:
 1. Anar a Configuració al menú del navegador.
 2. Seleccioneu la pestanya de Privadesa i Seguretat.
 3. Feu clic a cookies i després feu clic a Totes les cookies i dades de llocs web.
 4. Seleccioneu les cookies que voleu eliminar i feu clic a Suprimeix. Feu clic a Elimina-ho tot si voleu suprimir totes les cookies al navegador web.
 5. Feu clic a Fet.
 6. Tanqueu la finestra.

    

 • Com evitar que les cookies s'emmagatzemin al seu navegador web:
 1. Anar a Configuració al menú del navegador.
 2. Seleccioneu la pestanya de Privadesa i Seguretat.
 3. A Cookies, seleccioneu l’ opció preferida. Si voleu evitar que totes les cookies s'emmagatzemin, feu clic a No permetre que es guardin dades dels llocs.
 4. Tanqueu la finestra.

Informació de contacte

Per a més transparència, si té alguna pregunta relativa a l'ús de l'emmagatzematge local del nostre lloc web, poseu-vos en contacte amb nosaltres a info@buscaescola.cat, indicant en l'assumpte "Política de cookies".