Escola Marina

Escola sense imatge per defecte

Dades de contacte

Adreça:
C. Lola Anglada. s.n.
08390 Montgat
Veure en mapa
Telèfon:
93.469.42.66
Web:
Veure lloc web
E-mail:
Enviar un correu

Informació del centre

Titularitat del centre
Públic
Oferta educativa:
EI3 EI4 EI5 1r 2n 3r 4t
Tipologia d'escola:
Escola d'educació infantil i primària
Número de línies:
2 línies
Metodologia:
No llibres de text Treball cooperatiu Treball per projectes Grups heterogenis d'edat Assignatures curriculars amb anglès
Altres metodologies:
El treball per ambients és una proposta metodològica que consisteix en la creació d’espais motivadors amb unes intencions concretes. En ells, els infants són protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge a través de l’acció.

Cada ambient compta amb materials específics pel treball d’una temàtica.

Compartim la idea que qualsevol capacitat es desenvolupa millor amb el joc.
Els espais d’aprenentatge són moments educatius relaxats, lúdics i no directius on infants de diferents edats aprenen utilitzant com a motor l’interès propi. Són ambients acollidors, que transmeten benestar i calidesa, amb varietat de materials estructurats i no estructurats.
En els espais hi ha diferents propostes d’aprenentatge en les quals els infants poden observar, investigar, experimentar, provar, assajar, modificar, construir, elaborar, relacionar-se, dialogar, compartir, jugar, inventar, crear i desenvolupar-se lliurement, individualment o en grup.
Els alumnes tenen una capsa on troben les tasques que han d’anar realitzant de manera individual. Dins de cada capsa, troben les instruccions que han d’anar seguint, i també tot el material que necessiten.

Són una proposta de treball que provoca curiositat i proposa reptes, donant suficient temps per a poder anar investigant i reflexionant, per tal d’ajudar als nens i nenes a anar construint els seus aprenentatges. Són propostes engrescadores amb respostes obertes que fomenten l’autonomia i actituds positives.
El treball per propostes d’aprenentatge és una pràctica metodològica que permet el desenvolupament del currículum al cicle superior.
Es busca posar en pràctica de manera integrada coneixements, habilitats i actituds que faci els nens i les nenes competents en l’aprenentatge.
Partint del respecte a la individualitat, i tenint en compte els diferents ritmes d’aprenentatge, seguim amb la revisió dels processos d’aula que ens permetin assolir els objectius plantejats.
En definitiva, les Propostes d’aprenentatge han de permetre el desenvolupament competencial de l’infant, amb una mirada globalitzadora del currículum.

L’infant ha de:

tenir clars els objectius que ha d’assolir
ser conscient del procés que ha de seguir
ser capaç de transferir el que ha après a altres situacions
avaluar el seu treball
Per això les propostes són obertes i no tenen una única solució i es poden dur a terme segons els diferents ritmes o característiques dels infants.
Serveis:
Menjador amb cuina pròpia Menjador ecològic i de proximitat Acollida Permanències Extraescolars
Llengües estrangeres:
Anglès
Instal·lacions:
Pistes esportives Gimnàs Aula de música Aula de psicomotricitat Aula d'anglès Biblioteca Patis separats Hort escolar/galliner
Horaris:
9h a 12.30h – 15h a 16.30h
Altres informacions:
Colònies

Projectes escolars

Comparteix aquesta pàgina!