Escola Sant Martí

Escola sense imatge per defecte

Dades de contacte

Adreça:
c/ Generalitat, 2
08358 Arenys de Munt
Veure en mapa
Telèfon:
937938070
Web:
Veure lloc web
E-mail:
Enviar un correu

Informació del centre

Titularitat del centre
Públic
Oferta educativa:
EI3 EI4 EI5 1r 2n 3r 4t
Tipologia d'escola:
Escola catalana
Número de línies:
2 línies
Metodologia:
Treball cooperatiu Treball per projectes
Altres metodologies:
Consisteix en organitzar els grups de p4/p5 en 6 ambients on els alumnes hi van a treballar en petit grup i autònomament i es caracteritza per fomentar aprenentatges significatius per mitjà de la manipulació i l’experimentació.
Són espais d’activitats als quals accedeix l’alumnat segons els seus interessos i inquietuds, després d’haver negociat la tria dins el grup - classe.
La progressió dels racons ve donada pels continguts de cada nivell i la tipologia d’activitats.
Aquest tipus d’organització per racons ens permet:
• Arribar a tots els alumnes d’una forma més individualitzada, i afavorir la integració dels alumnes nouvinguts.
• Treballar les capacitats i les competències bàsiques aplicant metodologies
d’experimentació i manipulació de manera funcional i arrelada en el context escolar.
• Treballar diferents tipus d’activitats, tan dirigides com d’altres més lliures, però sempre seguint una programació preestablerta i adaptada a l’alumnat.
• Afavorir l’intercanvi de coneixements entre mestre-alumne, alumne-alumne i alumne-mestre.
• Compartir l’avaluació amb els alumnes.
En relació al procés d’aprenentatge de l’alumnat els racons permeten:
• Construir de manera autònoma els propis coneixements, créixer segons les
possibilitats de cadascú.
• Aprendre a través del joc fomentant una interacció entre els diferents nens del petit grup i treballar manipulativament
• Treballar les àrees curriculars, el saber, juntament amb el saber fer, saber ser i estar i el saber conviure.
Serveis:
Socialització llibres de text Menjador amb cuina pròpia Acollida Extraescolars Escola de Música al centre
Llengües estrangeres:
Anglès
Instal·lacions:
Pistes esportives Gimnàs Aula de música Aula de psicomotricitat Aula d'anglès Aula d'informàtica Biblioteca Patis separats Hort escolar/galliner
Horaris:
9h a 12.30h – 15h a 16.30h
Altres informacions:
Colònies
Escola Sant Martí

Projectes escolars

Comparteix aquesta pàgina!