Glossari de projectes

La música és molt important en els primers anys de vida de l’infant. És un vehicle de comunicació. Tots els infants tenen capacitat pel cant i és una necessitat, com ho és el moviment, el joc o la paraula.

Per aquest motiu es dona l’oportunitat que l’infant experimenti el goig d’aquest llenguatge. La música forma part del dia a dia a l’escola bressol no només cantant i escoltant cançons, sinó també a través d’audicions, jocs de falda, instruments musicals, moviment, experimentació de sons,etc.