Glossari de projectes

Treball corporal de l’infant a partir del seu joc lliure i espontani per obtenir un desenvolupament integral de cada infant en aquesta etapa primerenca.

Us de materials específics pensats per facilitar l’expressivitat motriu de l’infant: mirall, espatlleres, material tou i dur (coixins, matalassos, blocs d’escuma, pilotes, teles, cèrcols, etc…)