Glossari de projectes

LECXIT és un programa que té per objectiu incrementar l'èxit educatiu dels infants a través del treball per la millora de la seva comprensió lectora. La clau de LECXIT està en treballar de forma lúdica i amena gràcies al voluntariat i a la implicació de l'entorn dels nens i nenes que participen en el programa.

En aquest projecte es tracta d’utilitzar el mitjà de comunicació radiofònic per a treballar aspectes lingüístics i literaris de l’àrea de llengua catalana. A l’hora podrem treballar aspectes de les noves tecnologies, de l’àmbit d’educació artística i d’educació en valors.

El projecte consisteix en l’edició d’una revista escolar. Des de la vessant pedagògica: per motivar l’alumnat en l’ús funcional de la llengua, triant i elaborant les seves pròpies notícies. Des d’una vessant social: per crear un espai per a l’intercanvi d’experiències i opinions entre la família i l’escola.

Projecte de la llengua que engloba i seqüència tots els continguts al llarg de tota l'etapa de la primària.
A través de nens i nenes molt lectors de segon a sisè de primària dinamitzem aquest espai per tal que tingui vida pròpia.
Els alumnes de 5è apadrinen els alumnes de 1r per tal de motivar i ajudar-los en el procès d'aprenentatge de la lecto escriptura
Aquest prjecte incorpora les llengües estrangeres a les aules així com crea lligams entre alumnes d'altres centres. Etwining, AICLE...
Aquest projecte consisteix en l’acompanyament en el procés de lectura d’un alumne de cicle superior (cinquè i sisè curs) a un de cicle inicial (primer i segon curs) per tal de millorar el seu nivell de lectura. La finalitat de la activitat és: . Millorar la lectura i la motivació dels alumnes dels dos cicles. . Utilització de la biblioteca com a espai per la recerca de llibres i lloc de lectura. . Preparació de les lectures per part de l’alumne de Cicle Superior i elaboració de preguntes de comprensió lectora. . Millorar la comprensió lectora dels alumnes de Cicle Inicial. . Crear un vincle afectiu entre alumnes de diferents cicles.
Els alumnes de 3r i 4t del nostre centre participen en el programa Llegim i escrivim en parella. El programa està basat en la tutoria entre iguals, és a dir, parelles d’alumnes que aprenen a través d’una activitat estructurada.
El curs 2017-2018 l’ escola, amb el suport de l’ Ajuntament de Cornellà va fer un canvi sustancial a la biblioteca de l’ escola. Actualment a la nostra biblioteca es realitzen moltes activitats diferents. Els alumnes setmanalment escolten un conte i llegeixen lliurement per tal de potenciar el gust per la lectura. A més a més, els familiars de cada aula venen a la biblioteca a contar un conte als companys i companyes de la classe.
Basada en la metodologia d'Aprenentatge-Servei, es proporciona a cada petit lector (1r i 2n de primària) una atenció individualitzada amb l'acompanyament d'un alumne de Cicle Superior. Afavoreix el gust per la lectura i potencia en l'alumnat més gran la responsabilitat i el treball de les habilitats socials.
Projecte de desenvolupament de la llengua oral.
En la línia de valorar les idees metodològiques que van apareixent i relacionat amb l'aprenentatge per competències, ens va semblar molt interessant una proposta de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Es tracta de l'APRENENTATGE ENTRE IGUALS. Què és l'Aprenentatge entre iguals? Darrerament, les ciències de l'educació han donat molta importància a la interacció, com a l'element principal responsable de l'aprenentatge. És a través de la interacció amb altres que aprenem. És a través de la interacció entre el nou coneixement i el professor que aprenem. Però a més, sabem que en determinades circumstàncies els mateixos alumnes poden fer de professors. Tots hem après de companys de l'escola, o del treball. Alguns autors sostenen que, de vegades, els alumnes poden ser millors professors que els mateixos adults perquè els alumnes són aprenents recents dels continguts i, per tant, són sensibles als punts de més ajuda; també perquè utilitzen un llenguatge més directe; i, sobretot, perquè l'alumne pot prestar l'ajut individual a un sol alumne, mentre que el professor ha de repartir-lo entre els nombrosos alumnes de l'aula. La tutoria entre iguals és un mètode d'aprenentatge cooperatiu basat en la creació de parelles d'alumnes, amb una relació asimètrica (derivada de l'adopció del rol de tutor i del rol de tutorat), amb un objectiu comú, conegut i compartit (com ara l'adquisició d'una competència curricular), que s'assoleix a través d'un marc de relació planificat pel professor. Aquest plantejament metodològic s'aplica a diverses competències, i a l'escola hem decidit començar per unes de les competències més importants: llegir i escriure.
L'apadrinament lector consisteix en compartir un espai en el qual els infants més grans expliquen contes i llegeixen amb els petits.Els padrins i padrines, motiven i serveixen com a models de lectura als nens i nenes que estan en el procés d'aprenentatge de la lectura.
Projecte que es porta a terme durant 2 trimestres al curs; en el primer es fa la representació de Nadal i en el tercer l'actuació es realitza en castellà.
A Educació Infantil i Cicle Inicial. El programa, que es porta a terme en grups reduïts d'alumnes, ajuda a desenvolupar les habilitats per analitzar paraules en sons de forma significativa que és l’habilitat que garanteix l’èxit en la lectura en els infants de Cicle Inicial.
L'escola, a tots els cursos, dedica 30 minuts diaris a la lectura. Es potencia el gust per la lectura amb l'alumnat des de diferents vessants: individual i silenciosa, compartida, l'escolta o les recomanacions.
Cadascú realitza un treball sobre un camp del coneixement que el motivi. Els objectius d’aprenentatge són l’autonomia personal, la creativitat, la responsabilitat i aprendre a aprendre
Autors a les Aules permet que l'alumnat lector entri en contacte directe amb els escriptors i escriptores i hi estableixi un diàleg al voltant dels seus llibres de creació i d'altres temes relacionats amb el fet literari com l'ofici d'escriure, el procés de creació, el món editorial...
Treballem de manera organitzada les estratègies lectores per tal de millorar la comprensió lectora en tots els nivells.
Donem impuls a varies habilitats: expressió escrita, comprensió lectora, problemes matemàtics, expressió oral; ho fem amb dues mestres a l'aula o amb grups reduïts per atendre millor a les necessitats dels estudiants. Això ens permet potenciar i reforçar a l'alumnat per tal d'incloure totes les necessitats.
Projecte de creació de jocs en català.