Glossari de projectes

Treballem des de P3 la robòtica educativa, per tal de potenciar el pensament seqüenciat i la competència digital de l'alumnat del nostre centre.
Treball sistemàtic de les matemàtiques a través de sessions manipulatives, experimentals i fent ús de les TIC
L’objectiu no és només aprendre a jugar a escacs sinó “aprendre a aprendre“. Què vol dir aprendre a aprendre? Doncs, adquirir hàbits indispensables per a l’estudi com: la concentració, el silenci, el respecte i l’educació. Es treballa la presa de decisions, el pensament abstracte i la codificació. Es reforcen les actituds personals de respecte davant les capacitats del company/a i amb el material necessari pel joc ( tauler, peces…).
Programa de matemàtiques experimental.