Glossari de projectes

El projecte teatral parteix del currículum de primària, integrant aspectes globals del desenvolupament de l’alumne.

El mestre es presenta com a guia i organitzador, però són els alumnes els qui desenvolupen l’activitat de forma cooperativa, amb respecte i entusiasme.

La interpretació teatral permet treballar aspectes creatius i emocionals dels alumnes.

Aquest projecte està vinculat a l’aprenentatge i la introducció del llenguatge audiovisual a l’aula, utilitzant la televisió per a l'aprenentatge en diverses àrees del currículum, apropar l’alumnat a nous conceptes del món televisiu i per aprofitar el valor pedagògic de la televisió i el treball en equip per a l'ensenyament de continguts, valors i normes socials. És un projecte interdisciplinari i té com a objectiu general fer un programa de televisió.

El programa CuEmE de la Diputació de Barcelona fomenta la cultura emprenedora i les competències bàsiques en el cicle superior d'educació primària. Durant un curs escolar, l'alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el recolzament de la comunitat educativa, l'administració i altres agents socials de la seva localitat.

Els alumnes s’agrupen en vuit grups, barrejant tots els cursos. Així cada grup té alumnes de les diverses edats. Cada taller utilitza tècniques diferents per expressar que el Volem un món on hi tenen cabuda totes les persones, siguin d’on siguin, pensin com pensin i vinguin d’on vinguin. Un món on l’amor, el respecte i la felicitat omplin els dies.
Tenim implícita l'educació emocional en tots els àmbits de la vida escolar. A part també fem activitats com assemblees de grup classe, assemblees d'escola i assemblees de comunitat educativa. Educació Emocional amb cavalls entre altres activitats
Creació d'una cooperativa d'alumnes simulant tot el procés i acabant amb la venda dels productes elaborats
l projecte de Mirada Oberta neix fruit de les nostres inquietuds i de l'observació de l'entorn en el que vivim. Entorn ple de desigualtats, misèria, dominació, exclusions i guerres. El nostre sentit de la responsabilitat és el que ens ha mogut a integrar la solidaritat dins l'entorn escolar com a valor. Un valor que ens ajudarà a entendre l'art de compartir, acompanyar i acceptar la diversitat del nostre món.
Les noves tecnologies de l'aprenentatge i la robòtica i el llenguatge de programació formen part del dia a dia a les aules. El projecte es treballa interdisciplinariament de p3 fins a 6è.
PROJECTE TEIXINT VINCLES Cada vegada es valora més que una persona sigui capaç de parlar en públic per exposar un tema, defensar una opinió, fer una pregunta interessant, … A infantil aquesta capacitat s’inicia en el treball del segon eix, Aprendre a pensar i comunicar, que engloba les capacitats 4 i 5: 4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques. 5. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. I fa una continuïtat a la primària amb el treball de les competències de l’eix metodològic (3, 4 i 5) Per tant, en la societat de la informació, comunicar es converteix en una de les competències bàsiques per al desenvolupament de les persones, i creiem que a l’escola és un bon lloc per practicar-la. És per aquest motiu que intentem fomentar situacions en les que els infants hagin d’expressar i explicar als altres coses que saben i/o que han après.
Fa gairebé 20 anys que van iniciar la col·laboració amb Ràdio Arenys de munt i anualment fem uns 4 o 5 programes amb la participació dels diferents grups classe de l’escola i amb la redacció i presentació del programa de forma rotatòria entre els grups de cicle superior. Hi ha un consell de ràdio format per alumnes de cicle superior que junt amb la coordinadora d’audiovisuals s’encarreguen del bon funcionament del programa i de les gravacions
L’escola propicia un funcionament democràtic de l’alumnat a través de les assemblees de classe i el Consell de Delegats de primària (compost pels delegats i sots delegats de tercer a sisè curs), per tal que els i les alumnes puguin participar en el funcionament de l’escola, en l’organització de festes,gestionant el seu propi pressupost, triant les músiques de les entrades a l’escola…proposant i realitzant activitats de millora per a tot el centre. Aquest consell de delegats es reuneix un cop al mes amb la Cap d’Estudis i entre les seves funcions destaca: - Potenciar la implicació de l'alumnat en la vida escolar en general. - Recollir propostes d'inversió dels alumnes i - Dinamitzar l'hora de tutoria de les aules convertint-les en un espai de diàleg. - Donar responsabilitat als delegats escollits democràticament pels seus companys decidint: les ordres de carnestoltes, la participació amb la revista escolar, formar part del Jurat dels rètols de Sant Jordi, fer-se responsables del calendari de músiques d’entrades i sortides i aportar idees per la setmana cultural.
A l'escola treballem la programació i la robòtica en tots els cursos. Els més petits ho fan amb els BeeBots i Scratch Jr, mentre que els més grans ho fan amb Lego Wedo 2.0 i Scratch.
L'escola disposa d'una aula mòbil amb 21 tablets, per realitzar diferents activitats.
Pretenem que els alumnes gaudeixin al pati d'un ventall d'oportunitats lúdiques i educatives. Considerem els jocs de pati com un recurs estratègic per a la promoció de les relacions socials entre els nostres alumnes.
Entenem el pati com un espai de joc, de moviment, de relacions socials, de descobertes, d'experiments, en definitiva un espai d'oportunitats d'aprenentatge. Un espai que respectem, cuidem i aprofitem. Alumnat, professorat i famílies realitzem accions conjutes, per inventar i construir propostes de jocs i estructures que afavoreixin els vincles, la imaginació i la creativitat.
Al Galí, a més a més de treballar la robòtica des dels més petits mitjançant els BEE-BOOTS, també treballem Scratch i Robòtica amb First LEGO League. L’escola s’ha adherit al Projecte Gen10s sobre robòtica i programació gràcies a la col·laboració de la ONG ‘Ayuda en Acción. Els alumnes de cicle superior disposaran de sessions de programació informàtica els quals a partir del programa Scratch, aprendran un nou llenguatge i a fer petits programes i jocs informàtics, amb l’objectiu de proporcionar una estructuració lògico-matemàtica.
La nostra escola celebra des de fa uns quants cursos la Setmana Cultural lligada al Carnestoltes. Els delegats d’ alumnes elegeixen la temàtica de la Setmana i els mestres preparem les activitats relacionades amb el tema al llarg d’ aquesta setmana. Algunes de les últimes han estat dedicades als còmics, les etapes de la història, els animals fantàstics, etc. Durant tota la setmana, la programació s’organitza en funció del tema escollit, oferint als alumnes diversitat d’activitats: dossier elaborat, tallers, decoració, activitats comunes per a tota l’escola… Es pretén a més d’aprofundir en el tema escollit, la flexibilitat d’agrupaments, l’intercanvi d’opinions i informacions, el treball de reflexió, d’arribar a conclusions… en definitiva treballar de forma molt significativa i funcional per aconseguir la assimilació dels continguts de forma lúdica i atractiva. La realització d’aquestes Setmanes Culturals ens dóna la possibilitat, més que mai, de treballar el currículum de manera interrelacionada. Totes aquestes activitats les realitzem amb l’ ajut dels familiars amb els què compartim moltes estones.
Les mestres dinem amb els infants i no hi ha servei de monitoratge a les taules. Les famílies poden dinar a l'escola, sempre que vulguin.
La ciutat de Terrassa acull diverses institucions vinculades amb el món del cinema i el teatre. Aquest projecte vol potenciar diverses competències transversals a partir de la pràctica del teatre i de la creació de produccions audiovisuals. Específicament el projecte inclou aquestes activitats al llarg de Primària. Els aprenentatges, aspectes i dimensions que es treballen amb aquestes activitats comprenen:  el treball gestual i corporal,  la dansa,  la interpretació,  l’expressió oral i escrita en diversos idiomes,  la veu i la dicció,  la memorització,  tipologies textuals,  les tècniques de guionatge,  el treball en equip,  la creativitat,  la improvisació,  la construcció del personatge,  les arts plàstiques (decorats, vestuari, caracteritzacions...),  el contacte amb eines tècniques i digitals (càmeres de filmació, micròfons, focus, programes d’edició i tractament de la imatge i del so,...),  la regulació de les emocions,  i la participació en projectes comunitaris i de ciutat.
Patis per a un esbarjo amb diversos espais: - zona musical. - zona creativa. - zona de descans. - zona esportiva. - zona de jocs de taula.
L’escola L’Avet és un centre d’una línia de P1 a 6è de Primària, i us volem presentar una iniciativa que realitzem periòdicament: un projecte global d’escola que ha afectat totes les àrees i tots els cursos a la vegada. Al llarg dels anys hem fet molts projectes d’aquest tipus amb centres d’interès diferents. Ser una escola petita ha facilitat organitzar tots els alumnes del centre per grups, amb alumnes de diferents cursos, a través del treball cooperatiu i de manera interdisciplinària. S'emmarquen en un treball global, potenciant les intel·ligències múltiples i ajudant a assolir els objectius generals de reforçament de les eines comunicatives, escrites i orals. I és que treballar per projectes facilita l’aprenentatge per competències, on és més important comprendre el procés per aconseguir una cosa que no pas la perfecció del resultat final, on es creen situacions en les que el grup fa ús de coneixements i d’habilitats diferents per assolir un objectiu comú treballant en equip. Un equip divers on, l’aprenentatge entre iguals és l’eina motor. Es tracta d’un projecte transversal d’escola que promou la renovació pedagògica i que ha fomentat l’ús lingüístic en tota la seva riquesa.
Un projecte amb vida pròpia dins del Projecte d'Arts Audiovisuals i Escèniques. El projecte “Fem un curtmetratge” es porta a terme amb alumnes del Segon curs de Cicle Superior de Primària (Sisè) de l’Escola L’Avet, dedicant-li una hora setmanal durant tot el curs, i durant el segon trimestre tres hores setmanals. Es tracta d’un projecte que es va començar a portar a terme durant el curs 2012-13 i que ha anat evolucionant. Va iniciar-se quan, des de l’Escola L’Avet, es va veure necessari introduir una iniciativa que s’apropés al món audiovisual, ja que els alumnes que cursen actualment Primària són Nadius Digitals, seguint la denominació de Prensky (2010). El format actual de l’experiència que presentem al concurs, és un projecte interdisciplinari, de treball en grups cooperatius, on es treballa l’alfabetització en el llenguatge audiovisual (incloent-hi la crítica a la utilització manipuladora d’aquest), la sensibilització social i la preproducció, producció i postproducció de diversos curtmetratges a l’aula. En concret, com a material audiovisual fruit de l’aplicació d’aquest projecte a l’aula, es presenten els sis curtmetratges creats pel grup de Sisè i que giren al voltant d'un valor social com a centre d'interès.
Es tracta d'un projecte on totes les 3 comunitats que formen l'escola, comuniquen digitalment (calameo) totes les activitats competencials que es desenvolupen al llarg de les setmanes del curs, amb l'objectiu que la comunitat pugui viure i compartir, setmana a setmana, el desenvolupament educatiu dels infants.
La Robòtica Educativa pretén ensenyar a programar a través de reptes en quals el treball en equip, el lideratge, aprendre dels errors, l'autonomia i la iniciativa són importantíssims per poder superar-los. Els alumnes creen, inventen, investiguen, programen, però sobretot juguen, divertint-se i aprenent.
A l’escola treballem la robòtica a la comunitat de petits i mitjans a través dels ambients. Els alumnes de 6è participen del projecte Robotseny a nivell comarcal (Baix Montseny) que desenvolupa les competències científiques i creatives dels alumnes tot treballant de forma cooperativa.
Consisteix en una trobada setmanal de tot l’alumnat de la ZER, els dijous al matí (dins de l’horari lectiu) per tal de treballar una part del currículum conjuntament. Les activitats triades pertanyen a aquelles matèries que impliquen una cooperació i treball en equip per part de l’alumnat d’una mateixa edat i que són difícils de dur a terme a les escoles donat el poc nombre d’alumnat.
Participem en en Pla de consum de fruita i llet a l'escola, de la Generalitat de Catalunya. Dos dies a la setmana esmorzen a base de fruita i cada dia prenen llet.
bullying a través de l’esport per a escoles Tallers de prevenció i sensibilització sobre el Bullying, per a alumnes de primària, a través de dinàmiques lúdiques i participatives on l'esport és l'eix motivador per a l'aprenentatge.
A tots els cursos de primària, en una franja horària fixa setmanal, es treballen els continguts de les àrees a partir de projectes que són proposats o dirigits pels mestres referents i també pels mateixos alumnes.
Un cop al mes, ens trobem en una de les escoles de la ZER per treballar conjuntament.
Treballem la competència comunicativa, artística i moltes més.. a partir del llenguatge audiovisual , amb el Museu del Cinema de Girona com a Partner
En tant que vam ser un dels 30 centres de la Mostra Representativa de Catalunya del programa d'innovació Escola Nova 21, actualment formem part del Laboratori de Transformació Educativa del Departament d'Educació.
Consisteix en dissenyar un projecte d’innovació educativa a través de l’apadrinament d’un espai proper, en aquest cas de l’espai de la Fontmartina, conjuntament amb tota la comunitat educativa, per tal de condicionar-lo i donar-li utilitat.
La Xarxa competències bàsiques (Xarxa CB) està formada per un equip de docents d’educació infantil i primària, i d’educació secundària que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d'autoavaluació.
Hem format part d'Escola Nova 21 que ha estat una aliança de centres educatius i entitats per un sistema educatiu avançat que s’ha dut a terme entre 2016 i 2019, responent a l’Agenda 2030 de Nacions Unides i a la crida de la UNESCO per la participació de tots els sectors en un procés inclusiu per possibilitar el canvi de paradigma educatiu. L’objectiu d’aquest canvi és que tot infant, independentment del seu context i condicions, pugui gaudir en qualsevol centre del Servei Educatiu de Catalunya d’experiències d’aprenentatge empoderadores i rellevants que li permetin desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat, sentit i benestar.
A partir de l'àrea de Medi vertebrem els projectes de l'escola. Aquests es treballen a través de totes les llengües presents a l'escola (català, castellà i anglès).
Realitzem activitats a través de les Tecnologies de l'Aprenentatge i la Comunicació. Fem servir els iPads per produir tasques digitals on posem en pràctica les habilitats competencials treballades.
Realitzem sessions de projecte amb 2 mestres a l'aula. L'un és referent en llengua anglesa. Proposem activitats o reptes a l'alumnat i atenem els seus dubtes de forma mes individualitzada