Glossari de projectes

El treball de l'hort ecològic a l'escola és la manera més adient d'oferir als nostres alumnes una educació mediambiental, basada en la cura, el respecte i la defensa de la natura.

El programa escoles verdes, de la Generalitat de Catalunya, sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.
 I, per tant, es plantegen tres grans objectius: - Ajudar els centres a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre. - Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn. - Afavorir l'intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius.
Opcions de voluntariat i treball amb entitats socials: Residència, Creu Roja, Càritas...
Realitzem diferents activitats que complementen el currículum oficial i milloren les competències professionals dels alumnes. - Activitats d'aprenentatge vivencial. - Activitats basades en projectes. - Activitats d'aprenentatge servei. - Aprenentatge per treball cooperatiu. - Aprenentatge per tallers de col·laboració.
Cada any es treballa un àmbit del patrimoni local, amb un caràcter multidiciplnar