Glossari de projectes

El projecte teatral parteix del currículum de primària, integrant aspectes globals del desenvolupament de l’alumne. 

El mestre es presenta com a guia i organitzador, però són els alumnes els qui desenvolupen l’activitat de forma cooperativa, amb respecte i entusiasme.

La interpretació teatral permet treballar aspectes creatius i emocionals dels alumnes.

Grup musical de cant i combo.