Institut de Cornellà

Escola sense imatge per defecte

Dades de contacte

Adreça:
Avinguda Sant Ildefons, 24
08940 Cornellà de Llobregat
Veure en mapa
Telèfon:
937060509
Web:
Veure lloc web
E-mail :
Enviar un correu

Informació del centre

Titularitat del centre
Públic
Oferta educativa:
1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
Tipologia d'escola:
Institut
Número de línies:
2 línies
Metodologia:
No llibres de text Treball cooperatiu Treball per projectes Grups reduïts Grups heterogenis d'edat Us de chromebook personal
Altres metodologies:
A 1r i 2n ESO les matèries de ciències de la naturalesa, ciències socials i tecnologia s'aprenen a través de projectes interdisciplinars que requereixen la realització d'un encàrrec amb alguna projecció exterior a l'institut.
A 3r i 4t d'ESO es fan projectes d'àmbit científicotecnològic i humanístic.
L'institut no fa servir llibres de text ni agenda de paper. Les eines d'aprenentatge que es fan servir són totes les que permet el google suite for education: correu, drive, calendari, sites i classroom. Totes les tasques i materials necessaris s'elaboren fent servir aquestes eines.
Serveis:
Llengües estrangeres:
Francès
Instal·lacions:
Pistes esportives Gimnàs Aula de tecnologia Laboratori Biblioteca Taller Hort/galliner
Atenció a la diversitat:
Aula d'acollida Espais adaptats per a persones amb mobilitat reduïda
Horaris:
Jornada intensiva anual Dos períodes d'esbarjo De 8h a 14.40h
Altres informacions:
Colònies Esquiada Entorn virtual d'aprenentatge del servidor Àgora Patis educatius Classes de reforç dins el centre, entre alumnes
Institut de Cornellà

Projectes escolars

Comparteix aquesta pàgina!